هدف و مأموریت

 

—        ارائه خدمات عمومی پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی :

ü      تهیه مطالعات امکانسنجی (Feasibility Study )

ü      تهیه پیشنهادات شرکت در مناقصه (Proposal Preparation )

ü      تهیه اسناد مناقصه (Invitation To Tender-ITT ) و رتبه بندی شرکت کنندگان

—        ارائه خدمات در پروژه های نفت :

ü      واحد های بهره برداری و فرآورش نفت

ü      واحد های نمکزدایی نفت

ü      کمپرسورخانه های گاز و واحدهای تقویت فشار

ü      خطوط لوله و پمپ خانه های  نفت و گاز

ü      پالایشگاههای نفت

—        ارائه خدمات در پروژه های گاز :

ü      واحدهای تقویت فشار گاز و خطوط لوله

ü      پروژه تصفیه خانه ، واحدهای فرآورش و پالایشگاههای گاز

—        ارائه خدمات در پروژه های پتروشیمی :

ü      پروژه های کوچک ، تاسیسات جانبی و آفسایت

ü      پروژه های بزرگ پتروشیمی

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی مشاوره شانول فرآیند می باشد.